Taichi Phoenix Diever Menu

Privacy waarborg

Taichi Phoenix Diever, gevestigd aan de Meulakkers 29 in Diever, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Taichi Phoenix Diever
Meulakkers 29
7981DL Diever
T : 0521 - 769 078
W : http://www.taichi-phoenix-diever.nl/

Persoonsgegevens

Taichi Phoenix Diever verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze zelf verstrekt bij het invullen van het contactformulier.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

Deze gegevens worden doorgestuurd naar de heer Philip Unger, de eigenaar van Taichi Phoenix Diever. Ze worden niet bewaard op de server van de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben geen intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is; daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via phoenix.unger@casema.nl; wij zullen, dan deze informatie verwijderen.

Doel verwerken persoonsgegevens

Taichi Phoenix Diever verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van het door u ingevulde contactformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming

Taichi Phoenix Diever gebruikt geen geautomatiseerde verwerking om een besluit te nemen over zaken die een (aanzienlijk) gevolg kunnen hebben voor een persoon (b.v. besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit).

Bewaren persoonsgegevens

Taichi Phoenix Diever bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld; de bewaartermijn is maximaal 1 jaar.

Delen persoonsgegevens met derden

Taichi Phoenix Diever verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Taichi Phoenix Diever gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. dat u kunt vragen om uw persoonsgegevens in ons computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Een verzoek, zoals hierboven bedoeld, kunt u sturen naar phoenix.unger@casema.nl. ; Philip Unger zal persoonlijk met u contact opnemen om na te gaan of het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is.

Daarna wordt het verzoek binnen vier weken verwerkt. U kunt zonodig een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Neemt u graag van te voren met Philip Unger contact op als u van plan bent een klacht in te dienen.

Beveiligen persoonsgegevens

Taichi Phoenix Diever neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via phoenix.unger@casema.nl .